fbpx
Skip to main content

Sanskrit Scholars

डॉ. रघुवीर प्रसाद शर्मा

डॉ. रघुवीर प्रसाद शर्मा

अध्येता - पं. मधुसूदन-ओझा-साहित्यम्

 सह-सम्पादक   - विश्वदीपदिव्यसन्देश:

 मासशोधपत्रिका, जयपुरम्

सदस्य: - राज्यसंस्कृतपरामर्शमण्डलम्, राजस्थानसर्वकार:

शिक्षा :    विद्यावारिधि: (Ph.D) व्याकरणशास्त्रम्

आचार्य: (व्याकरणम्), LL.B,, शिक्षाशास्त्री, M.Ed

प्रकाशित साहित्य

1.    शिक्षा मनोविज्ञान

२.   संस्कृत शिक्षा विभागीय पाठ्यपुस्तक लेखन

३.   विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशन

  (भारती, विश्वदीप दिव्य सन्देश, नई शिक्षा, स्वरमंगला, वयम् आदि)

४.   शब्दकौस्तुभप्रदीप: (समासखण्ड:)

प्रकाशनाधीन

१.   अपवादसूत्रविमर्श:,

२. वेदपुराण परिशीलन,

३. रूपमाला,

४. पं. मधुसूदन ओझा साहित्य का क्रमश: प्रकाशन

अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय संगोष्ठी संयोजन

१.   राष्ट्रीयान्तर्राष्ट्रियस्तरीयसंगोष्ठीनां सम्मेलनानाञ्च आयोजनम्

२.   संस्कृतप्रचाराय विंशतिवर्षेभ्यो विविधानां शिविराणाम् आयोजनम्

३.   प्रञ्चादश दिवसीय पितृमहोत्सव का संयोजन

४.   नवदिवसीय ‘राघवख्याति’ व्याख्यानमाला का संयोजन

५.   ‘‘महर्षिकुलवैभवम्’’ राष्ट्रीय संगोष्ठी का संयोजन

६.   वेदविज्ञान वार्ता संयोजन

७.   पंडित मधुसूदन ओझा जन्म महोत्सव राष्ट्रीय संगोष्ठी संयोजन

८.   वल्र्ड पीस कॉन्सिल २०२१ में सहभागिता